ДОГОВІР ОФЕРТИ

Цей договір є публічним договором – Договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу. При повній згоді з цим Договором покупець приймає умови та порядок оформлення, замовлення, оплати товару, доставки товару.

Даний Договір є угодою між інтернет-магазином KamaSutra (далі – “Продавець”) та будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем послуг, який далі іменується “Покупець” (далі – “Покупець”), що включає всі істотні умови організації купівлі-продажу у віддалений спосіб.

Умови цього договору регулюють взаємини Продавця та Покупця та визначаються Законом України “Про захист прав споживачів” №1023-XII від 12 травня 1991 року, Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України №104 від 19 квітня 2007 року.

Ця угода має характер публічної оферти, є еквівалентом “усної угоди” та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

               1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. 633, 641 та гол. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх Покупців, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

1.2. Що стосується прийняття умов цього договору, тобто. Громадської оферти продавця, споживач стає покупцем.

1.3. Публічна оферта також може бути застосована при реєстрації Покупця на сайті інтернет-магазину.

1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладанням цього Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для одержання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий та зрозумілий.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ.

2.1. Продавець — фізична чи юридична особа, яка здійснює продаж товарів на сайті на підставі ліцензійного договору.

2.2. Товар – опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів народного споживання, за якими вказуються ціна, назва та опис товару. Також товар може супроводжуватись його зображенням.

2.3. Покупець — дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, одержує інформацію від Продавця, яка розміщує Замовлення на купівлю Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину для цілей, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, або юридична особа/фізична особа-підприємець.

2.4. Замовлення – оформлена та розміщена заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю.

2.5. Сайт Інтернет-магазину – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера та програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розміщеними в мережі Інтернет за адресою https://kama-sutra.com.ua/

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

3.1. Продавець зобов’язується продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на сайті Інтернет-магазину, а Покупець зобов’язується купувати Товар та оплачувати його вартість.

3.2. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулює сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України та зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього договору та реалізації товару.

3.3. Покупець приймає умови цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку “Оформити замовлення”, що означає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору та згоду з його умовами.

4. ПРАВИЛА РОБОТИ З САЙТОМ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ.

4.1. Покупець може переглядати зміст сайту Інтернет-магазину, оформляти Замовлення, а також користуватись іншими його сервісами.

4.2. Покупець зобов’язується надати відповідну дійсності, точну та повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем під час оформлення та здійснення Замовлення.

4.3. Продавець має право відмовити Покупцю в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а також за умови недобросовісної поведінки.

4.7. Заборонено використовувати сайт Інтернет-магазину у протизаконній та забороненій діяльності. Покупці погоджуються дотримуватися законів України та норм поведінки, прийнятих у мережі Інтернет.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

5.1. Покупець оформляє Замовлення на сайті Інтернет-магазину самостійно, шляхом додавання обраних Товарів до віртуального кошика та натискаючи кнопку “Купити”.

5.2. Оформити Замовлення на Товари можуть усі Покупці, без реєстрації, у тому числі за номером телефону, вказаним на сайті Інтернет-магазину.

6. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом складання ціни всіх включених до Замовлення Товарів та ціни доставки, яка дорівнює сумі, що підлягає оплаті, що вказується на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення в момент його розміщення.

6.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.

6.3. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно обирає один із таких способів оплати:

•        Готівковий розрахунок;

•        Безготівковий розрахунок;

• За допомогою електронних платіжних систем;

6.4. Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України.

6.5. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення засвідчує згоду Покупця з умовами цього договору.

6.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується після повного сплати Товару.

6.7. Ціна Товару, що вказана на сайті Інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем у односторонньому порядку.

6.8. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару в кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, внаслідок чого можуть збільшитись термін обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення коштів Продавцем Покупцю, Покупець зобов’язаний повідомити Продавця реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов’язаний перерахувати кошти.

7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ.

7.1. У разі заводського шлюбу заміна товару провадиться безкоштовно (за умови збереження повної комплектації товару, а також надання товарного чека). В інших випадках товар належної якості поверненню та обміну не підлягає згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 172 від 19.03.1994р.

8. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ.

8.1. Надавати правдиву інформацію про Товари, ціни на них, а також умови доставки Товару.

8.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

8.3. Гарантувати відповідність якості товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов’язання відповідно до умов цього Договору.

8.4. У разі зміни терміну постачання негайно інформувати Покупця про зміну умов постачання. Продавець інформує Покупця через телефонний або електронний зв’язок. У разі неможливості зв’язатися з Покупцем у разі порушення останнім п. 4.4 цього договору Продавець не несе відповідальності перед Покупцем, відповідно до умов цього договору та норм чинного законодавства.

9. ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ.

9.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину.

9.2. Оплачувати Товар відповідно до Замовлень, за вказаною ціною.

9.3. При отриманні Замовлення провести огляд щодо зовнішнього пошкодження упаковки та Товару. У разі відсутності зовнішніх пошкоджень упаковки та Товару передплатити накладну (квитанцію, реєстр тощо) про отримання Замовлення.

9.4. У разі наявності претензій вимагати від представника служби поставки скласти Акт зовнішнього огляду та Акт приймання-передачі у 3-х примірниках. У акті огляду описуються ушкодження зовнішньої упаковки, а Акті прийому-передачі описуються все ушкодження індивідуальної упаковки товару.

9.5. У разі передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, функціонал Товару – не пізніше 5 (п’яти) наступних за днем ​​купівлі (отримання) календарних днів сповістити Продавця про ці порушення. При цьому Товар має бути повернений у товарному вигляді із збереженням споживчих властивостей та всіх ярликів, пломб тощо.

10. ПРАВА ПОКУПЦЯ.

10.1. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

10.2. Внести зміни до Замовлення до оплати.

10.3. До передачі Товару відмовитись від виконання договору за умови відшкодування Продавцю транспортних витрат, понесених Продавцем у зв’язку із вчиненням дій щодо виконання цього договору.

10.4. У разі виникнення претензій до якості Товару пред’явити їх у строки та відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

11.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на сайті Інтернет-магазину.

11.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов’язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.

11.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Продавець та/або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна чи воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти чи дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладання цього договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону та надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на це органами.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

12.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (у тому числі й передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди.

12.2. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, у тому числі за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

12.3. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

12.4. Покупець відповідає за підтримку своїх персональних даних у актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

13. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ.

13.1. Оформляючи замовлення на сайті Інтернет-магазину, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.

13.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши повідомлення на пошту на адресу info@kama-sutra.com.ua.

14. ІНШІ УМОВИ.

14.1. Цей договір укладено на території України та діє в рамках законодавства України.

14.2. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець може звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

14.3. Продавець має право вносити зміни до тексту цього договору на власний розсуд у будь-який момент та без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна на сайті Інтернет-магазину.

14.4. Відсутність підписаного між Продавцем та Покупцем примірника цього договору на паперовому носії з проставленням підписів сторін у разі проведення за ним фактичної оплати Покупцем не є підставою для визнання цього Договору не укладеним. Оформлення замовлення або проведення оплати відповідно до зробленого Замовлення на сайті Інтернет-магазину вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 та гол. 54 Цивільного кодексу України) та є моментом набрання чинності Договором.